«

»

Οκτ 07

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Το νέο διδακτήριο λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1960-1961