«

»

Οκτ 06

Πρόσθεση μέχρι το 5

1+3=

3+2=

2+2=