Αρχείο κατηγορίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δεκ 11

2015 – 2016

ΚΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : Π.Ε. 70 δάσκαλος. Συνολικά έτη υπηρεσίας 30. Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας από το 1997 Τάξεις Ε΄- Στ΄ ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Π.Ε. 70 δασκάλα. Συνολικά έτη υπηρεσίας 21. Τάξεις Α΄- Β΄ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ: Π.Ε. 70 δάσκαλος. Συνολικά έτη υπηρεσίας 30. Τάξεις Γ΄- Δ΄

Οκτ 07

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΚΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : Π.Ε. 70 δάσκαλος. Συνολικά έτη υπηρεσίας 29. Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας από το 1997 Τάξεις Α΄- Β΄ ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Π.Ε. 70 δασκάλα. Συνολικά έτη υπηρεσίας 20. Τάξεις Γ΄- Δ΄ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ: Π.Ε. 70 δάσκαλος. Συνολικά έτη υπηρεσίας 29. Τάξεις Ε΄- Στ΄