«

»

Δεκ 24

Debate στο μάθημα της Γλώσσας

Με αφορμή την ενότητα “Οι φίλοι μας τα ζώα” του βιβλίου Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού, οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής ενός κτηνοτρόφου. Κατά τη διάρκεια του debate η μία ομάδα προσπαθούσε να πείσει την άλλη με επιχειρήματα για την άποψή της.