«

»

Νοέ 30

Διαγνωστική εκτίμηση δεξιοτήτων επιστημονικού και γλωσσικού ακαδημαϊκού γραμματισμού

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας του σχολείου μας στο έργο  «Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (Ε.ΛΕ.ΦΥ.Σ.): Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση», προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάγνωση του επιπέδου επιστημονικού και γλωσσικού ακαδημαϊκού γραμματισμού των μαθητών/τριών, αξιοποιήθηκε το Τεστ Δεξιοτήτων Επιστημονικού και Γλωσσικού Γραμματισμού (ΕΠΙΓΛΩΣΣΑ).

Το διαγνωστικό εργαλείο ΕΠΙΓΛΩΣΣΑ συνιστά τροποποιημένη εκδοχή του The Scientific Literacy Assessment (SLA, Fives, Huebner, Birnbaum & Nicolich 2014), ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών σε ελληνόφωνα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα αλλά και να εμπεριέχει ερωτήσεις για τον γλωσσικό ακαδημαϊκό γραμματισμό.

Η διαγνωστική διαδικασία ακολούθησε τα εξής στάδια: 1. ψηφιοποίηση του διαγνωστικού εργαλείου (Google Forms) και πιλοτική εφαρμογή 2. συλλογή και ανάλυση δεδομένων 3. ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του ΕΛεΦυΣ και των ΣΦ.
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστς εδώ