«

»

Οκτ 07

Μαθητικό δυναμικό

Α΄ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ

Στ΄ ΤΑΞΗ

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια

Κορίτσια

3

  2 2 2 4 2 2 4 3 2

6

3

5

4

6

6

5

9

9

12

14