«

»

Νοέ 28

Μαθητικό δυναμικό 2023-2024

 

A

 

B

 

Γ

 

Δ

 

Ε

 

ΣΤ

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

      2

 

      3

 

      2

 

      1

 

      2

 

      2

 

      5

 

      2

 

      2

 

      1

 

      3

 

      5

 

               5

 

               3

 

               4

 

               7

 

               3

 

               8

 

                               8

 

                               11

 

                                11