«

»

Μαρ 01

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με την Προϊσταμένη του σχολείου μας, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 11:40 μέχρι και τις 13:30. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την εγγραφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.