«

»

Μαρ 06

Πειραματιζόμαστε!

Σε αυτό το άρθρο βλέπετε ορισμένα από τα πειράματα που εκπόνησαν οι μαθήτριες και οι μαθητές των Ε’ & Στ’ τάξεων.

Τα παιδιά κατασκευάζουν μια φωτογραφική μηχανή και παρατηρούν πως το είδωλο φαίνεται ανάποδα (το γρασίδι της αυλής είναι πάνω και ο ουρανός κάτω)

Τα παιδιά κατασκευάζουν το δίσκο του Newton και διαπιστώνουν στην πράξη πως τα χρώματα της ίριδας συνθέτουν το λευκό φως.

Τα παιδιά συναρμολογούν έναν φακό που λειτουργεί με δυναμό.

Γνωρίζουμε τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα.