«

»

Μαρ 05

Μαθαίνουμε να γράφουμε Βιογραφικό Σημείωμα

Στο μάθημα της Γλώσσας και συγκεκριμένα στην Ενότητα του βιβλίου “Βιβλιοθήκες” τα παιδιά των Ε’ & Στ’ τάξεων καλούνται να συντάξουν ένα βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα. Αφού μελετήσαμε το υπόδειγμα και τις οδηγίες του βιβλίου μας, πήγαμε στη βιβλιοθήκη του σχολείου και ψάξαμε, χωρισμένοι σε 3 ομάδες, να βρούμε πληροφορίες σε εγκυκλοπαίδειες και διαδίκτυο ώστε να γράψουμε το βιογραφικό σημείωμα της Πηνελόπης Δέλτα. Προέκυψε μία εξαιρετική ομαδική δουλειά που στη συνέχεια τα παιδιά τη χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα για να γράψουν στο σπίτι το βιογραφικό σημείωμα του δικού τους αγαπημένου συγγραφέα.