«

»

Σεπ 26

Πρόγραμμα παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο .

Με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2019 «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου παραμένουν για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από κάθε Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα .

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου αποφάσισε τα διδακτικά βιβλία να παραμένουν στο σχολείο σύμφωνα με τον ορισμό των ημερών κατά μήνα της πραγματοποίησης της δράσης όπως καταγράφεται παρακάτω:

  • Σεπτέμβριος :   Παρασκευή 20 και 27
  • Οκτώβριος :     Παρασκευή 11 και  18
  • Νοέμβριος :     Παρασκευή 8 και 22
  • Δεκέμβριος :    Παρασκευή  6 και 13
  • Ιανουάριος :     Παρασκευή 17και 24
  • Φεβρουάριος : Παρασκευή 7και 21
  • Μάρτιος :         Παρασκευή  13και 27
  • Απρίλιος :        Παρασκευή 3 και 10
  • Μάιος :            Παρασκευή 8 και 15
  • Ιούνιος:            Παρασκευή 5και 12