Αρχείο κατηγορίας: 2015 – 2016

Δεκ 11

2015 – 2016

ΚΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : Π.Ε. 70 δάσκαλος. Συνολικά έτη υπηρεσίας 30. Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας από το 1997 Τάξεις Ε΄- Στ΄ ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Π.Ε. 70 δασκάλα. Συνολικά έτη υπηρεσίας 21. Τάξεις Α΄- Β΄ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ: Π.Ε. 70 δάσκαλος. Συνολικά έτη υπηρεσίας 30. Τάξεις Γ΄- Δ΄